Tanya

Apakah boleh orang yang dalam keadaan berhadats kecil membaca Al-Quran dengan mushaf?

Jawab

Salah satu dari jawaban Al-Lajnad Ad-Daimah, “Tidak boleh seseorang yang sedang junub (dalam keadaan berhadats besar) membaca Al-Quran, baik ia membaca dengan mushaf atau tanpa mushaf (hafalan), hingga ia mandi wajib. Dan tidak boleh membaca Al-Quran dengan mushaf (bukan hafalan) sampai ia telah bersuci (berwudhu) sempurna dari hadats besar dan hadats kecil.”[1]

Disadur dari Kitabul Adab karya Syaikh Fuad ‘Abdul ‘Aziz Asy-Syalhub, hal.17-18


[1] Fatawa No. 8859

Iklan