Hukum Membaca Al-Quran dengan Mushaf ketika Hadats Kecil

2 Komentar


Tanya

Apakah boleh orang yang dalam keadaan berhadats kecil membaca Al-Quran dengan mushaf? Lagi

Iklan

Hukum Lupa Hapalan Al-Quran

Tinggalkan komentar


Tanya

Apa hukum bagi penghafal Al-Quran yang lupa akan hafalannya? Lagi